Pomoc prawna – kancelaria radcy prawnego - Kraków

W ramach działalności naszej kancelarii radcy prawnego świadczymy na terenie Krakowa i okolic kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców (małych i dużych firm), jak i Klientów indywidualnych. W obu przypadkach zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne, obejmujące m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie oraz opiniowanie dokumentów, czy też reprezentację Klientów w postępowaniach prawnych. Zespół kancelarii nie ustaje w staraniach, by firma Wojciech Harpula Kancelaria Radcy Prawnego stale stanowiła synonim profesjonalizmu i skuteczności w jakże dynamicznym i konkurencyjnym mieście, jakim jest Kraków. Pomimo tego, że nasza siedziba znajduje się w stolicy Małopolski, wszystkie usługi prawne możemy wykonywać bez ograniczeń terytorialnych, także w pozostałych miejscach w Polsce.

Kompleksowe doradztwo i obsługa prawna

Oferujemy naszym Klientom indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, a nasze usługi prawne wykonujemy zawsze kierując się potrzebami oraz interesami Klientów, jak również odpowiadając na wyzwania stawiane lokalnie przez rynek usług prawnych w Krakowie, jak i szerzej, przez rynek ogólnopolski.

Świadczymy kompleksową i możliwie szeroką pomoc prawną, w tym w szczególności:
– zapewniamy pełną i wyczerpującą informację dotyczącą stanu prawnego,
– sporządzamy opinie i informacje prawne,
– doradzamy rozwiązania prawne możliwe do przyjęcia i zastosowania w danej sytuacji faktycznej,
– opiniujemy wcześniej stosowane przez Klientów rozwiązania prawne,
– sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy projekty umów,
– sporządzamy i opiniujemy innego rodzaju projekty dokumentów prawnych,
– oferujemy reprezentację prawną w różnego rodzaju postępowaniach sądowych i administracyjnych,
– świadczymy pomoc prawną w języku polskim oraz angielskim, a w konsekwencji pełen zakres usług możemy wykonywać w obu wskazanych językach; w ramach wykonywanej przez nas pomocy prawnej możemy również sporządzać nieuwierzytelnione tłumaczenia dokumentów prawnych oraz wszelkiego typu korespondencji i pism, potrzebnych w danej sytuacji,
– po uprzednim umówieniu, zapewniamy możliwość wykonania przedstawionego zakresu usług prawnych także w języku rosyjskim, przy asyście specjalisty z zakresu rosyjskiego języka prawniczego.

Wszystkim naszym Klientom oferujemy możliwość współpracy w formie:
– stałej obsługi prawnej,
– doraźnego świadczenia pomocy prawnej na zlecenie Klienta (np. pojedyncza porada prawna).

Pomoc prawna nie tylko w Krakowie

Kontakt z zespołem naszej kancelarii jest prosty i wygodny dla Klientów. Zapewniamy możliwość bezpośredniego kontaktu z nami, zarówno w siedzibie kancelarii, jak również w miejscu wybranym przez Klienta bądź też według wyboru, świadczymy usługi za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, takich jak telefon i poczta elektroniczna.

Nasze wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną jest ustalane w umowie z Klientem, w jednej z następujących form, ustalanej na drodze odrębnych negocjacji:
– wynagrodzenie ryczałtowe,
– wynagrodzenie kalkulowane na podstawie stawki godzinowej,
– uprzednio uzgodnione z Klientem kosztorysowe wynagrodzenie za poszczególne czynności,
– wynagrodzenie w formie będącej kompilacją wyżej wskazanych form rozliczenia.

Wystawiamy faktury VAT.

Powyższe możliwości wykorzystujemy elastycznie i w sposób indywidualnie dostosowany do potrzeb Klientów. Dzięki stosowaniu się do powyższych zasad, jesteśmy w stanie zaoferować zestaw usług prawnych i form rozliczenia powiązanego wynagrodzenia, w sposób satysfakcjonujący naszych Klientów.