Zespół kancelarii

Zespół naszej kancelarii radcy prawnego tworzą doświadczeni prawnicy:
– radca prawny Wojciech Harpula,
– radca prawny Aleksandra Zobek – Harpula.

Współpracujemy również ze specjalistą z zakresu prawniczego języka rosyjskiego, autorką liczących się na rynku publikacji naukowych z tego zakresu tematycznego, w tym słowników specjalistycznych, dr Teresą Zobek.

Mamy nadzieję nieustannie i dynamicznie rozwijać kancelarię, a tym samym zwiększać i wzmacniać zespół, tak aby nasze usługi były wykonywane jeszcze sprawniej i na jeszcze wyższym poziomie jakościowym.

Poniżej, mogą Państwo znaleźć informacje o członkach zespołu.

radca prawny Wojciech Harpula

"Urodziłem się w dniu 24 kwietnia 1983 r. w Krośnie, w województwie podkarpackim. Po ukończeniu studiów na kierunku prawo w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w okresie od października 2007 r. do kwietnia 2011 r., odbywałem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Egzamin radcowski złożyłem z wynikiem pozytywnym w czerwcu 2011 r. W tym samym czasie zdobywałem doświadczenie zawodowe i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy prawniczej w trakcie pracy w świetnie zorganizowanej grupie radców prawnych i aplikantów, funkcjonującej w znanej krakowskiej kancelarii radców prawnych. Po zdaniu egzaminu radcowskiego, poświęciłem się rozwojowi własnej kancelarii, to jest Wojciech Harpula Kancelarii Radcy Prawnego" - Wojciech Harpula.

radca prawny Aleksandra Zobek – Harpula

"Urodziłam się w dniu 1 października 1983 r. w Sosnowcu. Ukończyłam studia na kierunkach prawo, a także administracja, zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W okresie od listopada 2007 r. do listopada 2008 r., odbywałam etatową aplikację referendarską w Sądzie Okręgowym w Krakowie, którą w grudniu 2008 r., zakończyłam złożeniem egzaminu referendarskiego z wynikiem pozytywnym. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, w marcu 2013 r. zdałam egamin radcowski. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na stanowisku aplikanta referendarskiego w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz na stanowisku inspektora w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Aktualnie jestem inspektorem w Biurze Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa i współtworzę Wojciech Harpula Kancelarię Radcy Prawnego" - Aleksandra Zobek - Harpula.

oraz na stanowisku